Česká asociace povinnýchČlenové čap

Prezidium Asociace ČAP

Prezidentka asociace (ČAP) Denisa Rohanová

Se zaměřením na zavedení teritoriality exekutorů, a zajištění možnosti připomínek asociace k legislativě u návrhu některých zákonů. Vedoucí poradny a SOS linky pomoci lidem v exekuci.  Asociaci zastupuje ve věcech legislativních Zůstaneme v Albánii..Učiní poslanci přítrž..

Viceprezident asociace ČAP, Předseda spolku (DNPD) Jan Brezáni

Poradce a konzultant se zaměřením na nezákonou spolupráci soudců, exekutorů, právníků a politiků "na výrobě dlužníků". Nezákonné praktiky tolerované a podporované jednotlivými účastníky řízení. Úmyslné nastavení parametrů řízení tak, aby nemohl dlužník uspět, dojde-li k neoprávněné exekuci.

Hlavní koordinátor (ČAP) Josef Vičan člen prezídia asociace

Hlavní koordinátor pro celou ČR, a koordinátor organizačních záležitostí Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Doprava, ozvučení, postavení pódií, projekce při presentaci, reklama, grafika tisku. Koordinátor a logistika

Emeritní Prezident, člen asociace (ČAP) Václav Hučík

Poradce a konzultant se zaměřením na sjednocování osob a subjektů, kteří se chtějí podílet na kultivaci exekučního prostředí. Reprezentuje asociaci